KAIROS FUTURE

Kairos Future hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden, genom:

* Forskningsbaserad omvärlds- och framtidsanalys

* Framtidsbaserad affärsutveckling och innovation

* Genomförande av strategier

En heltäckande inblick i mobil marknadsföring med nuläge

och framtiden

2013: Omprövningens, synvändornas och pusslandets år

Tankesamhället och kommunerna
IDÉSKRIFT 1 OM T-SAMHÄLLET OCH KOMMUNERNA JANUARI 2012


The Data Explosion and The Future of Health

Report/56 pages/The Data Explosion and the Future of Health


Hälso- och sjukvården har tagit tid på sig att anpassa sig till den nya tekniken. Men med smartphone-appar, självmätningssystem, communities, online-grupper och artificiell intelligens hittar patienterna nya sätt att ta ansvar för sin egen hälsa. Det ställer helt nya krav på vårdsystemet.


http://www.kairosfuture.se

(Klicka på bilden)

Ipsos - genomför marknads-, kund- och personalundersökningar med hög kvalitet och precisa analyser. Ipsos är ett globalt marknadsundersökningsföretag, som utvärderar marknadspotentialer och tolkar marknadstrender för över 5000 kunder världen över genom att utveckla och testa framväxande eller befintliga produkter eller tjänster, bygga varumärken, testa reklam. Studera publikens reaktioner på olika medier samt mäter den allmänna opinionen inom olika områden.

Fotograf/Källa: Ipsos Sweden AB (Klicka på Bilden)


Pressroom/KAIROS FUTURE och Ipsos 

Här hittar du senaste aktuella resultat av forskning och undersökningar.